Rada Ministrów wydała 7 listopada br. rozporządzenie w sprawie stawki dopłat do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych na cele energetyczne w 2006 r., przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Wysokość dopłat do hektara plantacji wierzby oraz róży bezkolcowej wykorzystywanych do celów energetycznych w 2006 r. wyniesie 276,28 zł.
Dopłaty wypłacane będą przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łączna powierzchnia upraw zgłoszona we wnioskach o przyznanie płatności wynosi 6870,96 ha. Pomoc finansowa wpłynie na wzrost dochodów oraz konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj