Radni z Inowrocławia okreslili zasady gospodarowania odpadami, jakie będą obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku.

Stawki opłat wynosić będą – w sytuacji, gdy mieszkańcy zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów – 13 zł od gospodarstwa jednoosobowego i 26 zł od wieloosobowego (to opłaty podstawowe). Opłaty te będą o 100 proc. wyższe jeżeli mieszkańcy nie podejmą się selektywnej zbiórki odpadów.

Dlaczego nie będą opłaty te obliczane od liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, ale od gospodarstwa? "Łatwiej bowiem te opłaty wyegzekwować, co jest korzystne dla osób uczciwie płacących. Wybór systemu pobierania opłat „od osoby" mógłby przerodzić się w system unikania opłat, co spowodowałoby przeniesienie kosztów rozliczania systemu na osoby uczciwie płacące i wiązałoby się ze wzrostem opłat od innych osób" – czytamy na stronie internetowej magistratu.

Systemem gospodarowania odpadami zostaną objęci także przedsiębiorcy. Opłata w ich przypadku będzie ustalana – jak do tej pory – od pojemnika, z tą różnica, że zamiast regulować ją z firmą wywozową na podstawie podpisanej umowy, będą ją uiszczać do budżetu miasta, a odpady odbierać będzie wyłoniona w przetargu firma.

Nowe zasady dają możliwość przekazywania bez ograniczeń i dodatkowych opłat do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bagiennej np. odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci (te dwa rodzaje odpadów będą ponadto odbierane będą z terenów nieruchomości dwa razy w roku), traw, liści. Podstawową zmianą jest to, że w ramach wskazanej powyżej opłaty od mieszkańca, beż żadnych dodatkowych kosztów zostanie zabrana każda liczba odpadów komunalnych. Przykładowo, jeżeli mieszkaniec domku jednorodzinnego z powodu zwiększonej produkcji śmieci w danym okresie nie zmieści ich w pojemniku, będzie mógł je składować w dodatkowym worku. Śmieci te – jako „nadlimitowe" – zostaną zabrane bez dodatkowych opłat.

źródło: inowroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj