Warszawa wyemitowała 28 kwietnia, w oparciu o program EMTN, 5–letnie euroobligacje o stałej stopie na rynku międzynarodowym, o terminie wykupu 2014 r. Kwota emisji wynosi 200 mln EURO.

Kupon obligacji wpłacany w okresie rocznym wynosi 6,875%. Emisja ma charakter publiczny i obligacje Warszawy będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Aranżerami programu i agentami emisji euroobligacji były Deutsche Bank i BNP Paribas. Inwestorami są instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne głównie z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czech i Niemiec.

"Wieloletni program inwestycyjny Miasta Warszawy posiada zdywersyfikowane źródła finansowania. Potrzeby pożyczkowe Warszawy poza wymienionymi obligacjami realizowane będą również poprzez kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Rozwoju Rady Europy. Trwają także prace nad przygotowaniem do emisji obligacji na rynku krajowym jako uzupełniającej do emisji zagranicznej. Warszawa z ratingiem A2 dołączyła do międzynarodowego grona emitentów z zarejestrowanym programem emisyjnym EMTN, co umożliwia stałą obecność na rynku finansowym" – czytamy w komunikacie magistratu.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj