1 / 2

Parkowanie na trawnikach, składowanie na pasach zieleni odpadów wielkogabarytowych, pozostawianie psich odchodów, a nawet świadome przycinanie młodych drzew – niestety nie zawsze, jako mieszkańcy, potrafimy dbać o zieleń w mieście.

Zieleń przyuliczna spełnia w Poznaniu ważną rolę, nie tylko estetyczną. Poprawia komfort życia, samopoczucie mieszkańców i mikroklimat na ulicach, szczególnie tych o gęstej zabudowie.

Grzechy główne

Niestety zdarzają się sytuacje, że mieszkańcy, przechodnie niszczą publiczną zieleń. Do „grzechów” głównych możemy zaliczyć składowanie odpadów wielkogabarytowych na terenie zieleni, nie sprzątanie po pupilach czy też parkowanie samochodami na trawnikach i skwerach. Są też – na szczęście bardzo nieliczne – umyślne próby okaleczenia np. drzew, tak jak to miało miejsce ostatnio na Wildzie lub przycinanie tak by gałęzie i liście nie zasłaniały nośników reklamowych.

Takie działania mogą doprowadzić do obumarcia drzew, krzewów, zniszczenia trawników. Degradacja zieleni, to pogorszanie się komfortu życia oraz dodatkowe koszty, które należy ponieść z budżetu miasta na nowe nasadzenia i pielęgnację. Co roku wydatkujemy spore środki na zakładanie nowych terenów zieleni wzdłuż ulic. Działania te prowadzimy we współpracy z lokalnymi radami osiedla, które są orędownikami nasadzeń. Niestety są miejsca np. na ulicach: Dąbrowskiego, Górnej Wildzie, Głównej, Rolnej, Kościuszki gdzie rośliny są nagminnie niszczone.

Walka ze zmianami klimatycznymi

Trzeba pamiętać, że roślinność pasa drogowego pozwala nam walczyć ze zmianami klimatycznymi: ogromnymi upałami czy nagłymi ulewami. Drzewa i niższa zieleń powoduje obniżenie temperatury powietrza. To ważne, gdy latem termometry coraz częściej wskazują ponad 30 st. C. Drzewa dają cień przechodniom, rowerzystom, swobodniej można wejść do zaparkowanego pod drzewem samochodu, którego wnętrze nie jest rozgrzane. Podczas ulewnych opadów zieleń polepsza retencję wód opadowych, zmniejsza ryzyko podtopień.

Dlatego też przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich pupilach – pasy zieleni to nie są psie toalety. Nie są również miejscem do parkowania samochodów czy pozostawiania rowerów. Nie należy tam również stawiać kontenerów na poremontowe śmieci, ani zostawiać wielkogabarytowych odpadów.

Źródło: zdm.poznan.pl

Czytaj więcej

Skomentuj