Już na przełomie maja i czerwca br. dolnośląskie samorządy będą mogły zgłaszać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wnioski na usuwanie niebezpiecznego azbestu.

W latach 2011-2012 na ten cel zostanie wydatkowane około 3,5 miliona złotych.

Popularny niegdyś materiał do pokryć dachów czy elewacji, jest zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia. Może powodować pylicę czy chorobę nowotworową – międzybłoniaka opłucnej. WFOŚiGW we Wrocławiu przygotował ofertę finansową: wsparcie – w formie bezzwrotnych dotacji – może sięgać do 85 proc. kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.

Wszystkie dolnośląskie gminy otrzymały informacje o przygotowaniach do ogłoszenia naboru. Wpłynęło 40 deklaracji. Krajowy program usuwania azbestu przewiduje, że do roku 2032 zniknie on ze wszystkich wyrobów.

źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj