Ministerstwo Gospodarki zachęca przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe do stosowania w swoich działaniach Strategii Czystszej Produkcji.

5 kwietnia 2011 w siedzibie MG wręczone zostaną Certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (PRCPiOP). Otrzymają je 42 organizacje, które najlepiej wdrożyły zasady przewidziane przez Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Aby otrzymać to wyróżnienie, przedsiębiorstwo musi wykazać, że systematycznie zmniejsza niekorzystny wpływ na środowisko swoich działań lub wyrobów. CP nie jest działaniem jednorazowym – przedsiębiorcy decydujący się na jej wdrożenie powinni stale dążyć do redukcji zanieczyszczeń i zużycia energii. Dotychczasowe swoje działania prośrodowiskowe firmy przedstawiają Kapitule PRCPiOP w formie raportów ekologicznych. Działalność jednostki musi również być prowadzona zgodnie z polskim prawem ochrony środowiska oraz oparta na przestrzeganiu zasad programu Global Compact.

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości prowadzony jest przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. O wpisie do Rejestru oraz nadaniu Dyplomu Uznania decyduje Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, której przewodniczy wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. W jej skład wchodzi też m. in. Główny Inspektor Ochrony Środowiska i prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: mg.gov.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj