Straż miejska w Krakowie zakończyła kolejną edycję działań „Bezpieczne place zabaw i piaskownice”. W ciągu ostatnich tygodni funkcjonariusze skontrolowali łącznie 366 ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Strażnicy miejscy sprawdzali m.in. stan urządzeń, ogrodzenia i czystość piasku w piaskownicach. Weryfikowano, czy ogródki jordanowskie posiadają stosowne regulaminy przy wejściach oraz czy miejsca te nie są zaśmiecone.

Uwagi dotyczące 13 terenów przekazano osobom i instytucjom, które są odpowiedzialne za ich utrzymanie. Dziesięć nieprawidłowości już zostało usuniętych, a trzy sprawy są w toku. Porównując ten sezon kontroli z rokiem ubiegłym widać wyraźną poprawę (w 2014 roku wykryto 32 nieprawidłowości)

W ramach działań funkcjonariusze Straży Miejskiej reagują także na inne wykroczenia. Warto pamiętać, że na terenach placów zabaw obowiązuje m.in. zakaz spożywania alkoholu oraz zakaz palenia tytoniu. Zabronione jest także wprowadzanie zwierząt. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem ogródków jordanowskich, a także przypadki zakłócenia spokoju i porządku oraz akty wandalizmu, można zgłaszać na numer alarmowy 986.

Czytaj więcej

Skomentuj