Straż Miejska w Grudziądzu zakończyła kolejny etap kontroli posiadania przez mieszkańców umów na wywóz odpadów komunalnych. Przez dwa miesiące strażnicy skontrolowali 3500 posesji, stwierdzono 700 uchybień.

– Wystawiliśmy 9 wniosków do sądu grodzkiego, 2 mandaty karne i 700 poleceń zawarcia umowy z firmą wywożącą odpady komunalne. Wnioski do sądu i mandaty wystawiane są dopiero w sytuacji, gdy właściciele nieruchomości nie wykonali polecenia terminowego zawarcia stosownej umowy – mówi Jan Przeczewski Komendant Straży Miejskiej w Grudziądzu.

Kilkuset właścicieli posesji, którzy nie posiadali umowy na wywóz nieczystości zawarło je po poleceniu strażników. Dzięki temu blisko 500 ton odpadów rocznie nie trafi do lasów, na łąki, ale na wysypisko śmieci.

Kontrola umów przez strażników miejskich będzie nadal prowadzona. Obowiązek wywozu i posiadania takiego dokumentu, ale także gromadzenia rachunków za wykonanie tej usługi nakłada na właścicieli nieruchomości ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Umowa taka musi być zawarta z firmą posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. W Grudziądzu stosowne uprawnienia ma 7 podmiotów.

źródło: grudziadz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj