Toruńscy strażnicy miejscy rozpoczęli kompleksowe kontrole posesji w Toruniu. Sprawdzają m.in. umowy na wywóz nieczystości komunalnych i informują o obowiązku dokonania przyłącza do nowo wybudowanych miejskich sieci kanalizacyjnych.

W tym celu zostały powołane 4 dwuosobowe zespoły kontrolne, które sukcesywnie będą kontrolować nieruchomości zlokalizowane na terenie Torunia. W pierwszej kolejności działaniami zostały objęte dzielnice: Bielawy-Grębocin, Kaszczorek oraz Czerniewice. Strażnicy będą przede wszystkim sprawdzać umowy na wywóz nieczystości komunalnych, a także informować właścicieli posesji o obowiązku dokonania zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyłącza do nowo wybudowanych miejskich sieci kanalizacyjnych. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócą również na obowiązek utrzymania czystości na terenach posesji oraz chodników przylegających do posiadłości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku nie tylko na terenach zarządzanych posesji, ale również chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczanie z zalegającego piasku, błota oraz innych zanieczyszczeń. Zostanie sprawdzony także stan i widoczność tabliczek z numerami porządkowymi budynków.

Na osoby niewywiązujące się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

Źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj