Na wniosek burmistrza Rada Miejska w Strzegomiu wystosowała do premiera Donalda Tuska apel w sprawie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. “Wdrożenie tej ustawy w planowanym terminie i w jej obecnej formie jest nie do przyjęcia” – przekonują radni.

"W związku z narastającymi kontrowersjami dotyczącymi nowej ustawy o gospodarce odpadami, wprowadzającej rewolucyjne zmiany i w konsekwencji drastyczny wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci postulujemy w imieniu władz samorządowych gminy Strzegom o przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie i jednocześnie apelujemy o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad poprawą wspomnianej ustawy" – piszą w apelu radni.

"W obliczu ryzyka znacznego spadku dochodów ludności, wciąż pogarszającej się sytuacji na rynku pracy i nie przygotowania województwa dolnośląskiego do wymogów wprowadzanych przez nową ustawę, wdrożenie tej ustawy w planowanym terminie i w jej obecnej formie jest nie do przyjęcia. Gdyby rząd i parlament nie były w stanie znowelizować tej ustawy w ciągu najbliższych miesięcy, postulujemy, by – decyzją parlamentu – przesunąć termin wejścia ustawy w życie" – czytamy w dokumencie.

W imieniu Rady apel podpisał Tadeusz Wasyliszyn, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu. 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj