Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza wszystkich studentów do udziału w bezpłatnych obozach ekologicznych o charakterze survivalowym na obszarach Natura 2000.

Tego lata, w ramach projektu indywidualnego pn. „Złap Równowagę, Odkryj Naturę" współfinansowanego przez Unię Europejską, GDOŚ realizuje 30 takich obozów dla 600 studentów.

Główną ideą obozów jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do informacji na temat Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz podniesienie ich poziomu wiedzy i świadomości w tym temacie.

Do udziału zaproszeni są wszyscy studenci z uczelni państwowych i prywatnych, studiów stacjonarnych, wieczorowych i niestacjonarnych. Formularz rejestracji będzie dostępny na stronie internetowej www.projekty.gdos.gov.pl od 6 czerwca 2011 r.

Projekt POIS.05.04.00-00-267/09 "Złap Równowagę, Odkryj Naturę" realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: zaneta.karpinska@gdos.gov.pl

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj