W Starachowicach trwa III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa “Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”.

Osady ściekowe, jako produkt uboczny oczyszczania ścieków przez wiele lat trafiały na składowisko odpadów w postaci wstępnie ustabilizowanej. Stanowiły one duży problem ze wzglądu na uwodnienie, masę oraz zagrożenie sanitarne. Obecnie oczyszczalnie ścieków wytwarzają coraz większe ilości osadów ściekowych, w których przekroczone są dopuszczalne poziomy stężeń metali ciężkich, jak i widoczne jest duże z ich strony zagrożenie sanitarne. Wymagają one zastosowania technologii termicznego unieszkodliwienia. Według KPGO i KPOŚK do 2018 roku ponad 50 % wytworzonych osadów ściekowych będzie unieszkodliwianych termiczne. Jednak wprowadzenie na dużą skalę tego typu przekształcania osadów wiąże się z koniecznością budowy nowych instalacji lub istotną modernizacją już istniejących ciągów osadowych. Biorąc pod uwagę, że termiczne przekształcanie osadów ściekowych może być nie tylko efektywną, ale niejednokrotnie niemal jedyną metodą ich zagospodarowania, coraz więcej oczyszczalni ścieków decyduje się wprowadzić właśnie tego rodzaju technologie.

Kolejna edycja Konferencji jest  doskonałą okazją ku temu, aby nie tylko zaprezentować działające już instalacje, jak np. w Radomiu, ale przedstawić szereg rozpoczętych inwestycji, przedyskutować oraz wskazać najważniejsze problemy i działania wspierające osiągnięcie założonych celów.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym konferencji.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj