W Łodzi trwa kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych”.

Podczas dwóch pierwszych dni obrad omówione zostaną główne cele gospodarki osadami ściekowymi w Polsce oraz strategiczne rozwiązania w zakresie suszenia, spalania i współspalania osadów ściekowych w Unii Europejskiej. Zaprezentowana zostanie ocena krajowych instalacji w zakresie suszenia i spalania osadów ściekowych, a także rola metod termicznych w strategii zagospodarowania krajowych osadów ściekowych. W trzecim dniu konferencji odbędzie się wyjazd techniczny, podczas którego uczestnicy zwiedzą Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi.

Konferencja ta jest trzecim spotkaniem z cyklu konferencji poświęconej gospodarce wodno-ściekowej. Opiekunem merytorycznym konferencji jest dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.

Program konferencji można znaleźć tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj