Jutro w Kielcach rozpoczyna się trzydniowa V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych.

– Tradycyjnie we wrześniu, tym razem w gościnnych Kielcach, spotykamy się ponownie, aby wzajemnie podyskutować w ramach V już Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” na temat szeroko rozumianych uwarunkowań, efektów wdrożenia i kolejnych projektów instalacji przekształcania komunalnych osadów ściekowych – mówi opiekun naukowy konferencji dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Suszenie osadów ściekowych rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie, czego mogłaby pozazdrościć niejedna pokrewna branża, np. zagospodarowania odpadów komunalnych, która równie istotnie wpływa na efekty w zakresie ochrony środowiska. Dynamiczny rozwój krajowych oczyszczalni ścieków, a wraz z nimi metod zagospodarowania osadów opartych na ich suszeniu i spalaniu, z ok. 18% udziałem wśród metod zagospodarowania osadów, powoduje, że Polska już obecnie lokuje się w środku państw członkowskich UE. Wynikający z tego faktu szereg już eksploatowanych suszarni i spalarni osadów daje podstawy, aby podobnie jak to ma miejsce na tego typu konferencjach w Niemczech czy w Szwajcarii dyskutować i u nas o konkretnych problemach eksploatacyjnych i o optymalizacji pracy tych instalacji. Oczywiście nie zabraknie prezentacji i dyskusji wszelkiego rodzaju uwarunkowań, od prawnych po finansowo-ekonomiczne czy środowiskowe – zapowiada dr inż. Tadeusz Pająk.

Na trzeci dzień konferencji zaplanowane jest zwiedzanie Instalacji Termicznego Unieszkodliwiania Osadów Ściekowych w Oczyszczalni Ścieków Sitkówka- Nowiny. W ramach unijnego projektu „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitkówka” w latach 2008-2011 prowadzona była rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Sitówka-Nowiny. Jednym z wybudowanych elementów jest instalacja termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych (STUOŚ) pracująca w oparciu o technologię spalania na złożu fluidalnym i dwustopniowe oczyszczanie gazów spalinowych metodą suchą. STUOŚ została zaprojektowana dla max. zdolności przetwarzania osadów, skratek, piasku i tłuszczu równej 91,42 Mg/dobę.

Parametry projektowe STUOŚ:
– Max. ilość osadów przefermentowanych – 88,8 Mg/d
– Dyspozycyjność spalarni – 7500 godz./rok
– Wydajność nominalna instalacji – 727 kg s.m./godz.
– Wydajność maksymalna (projektowana) – 740 kg s.m./godz.
– Sucha masa osadu – 20 %
– Substancje organiczne – 50 %
– Wartość opałowa osadów – 10,50 MJ/kg s.m.

Prowadzona inwestycja jest ostatnim etapem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sitkówce, stanowi „klamrę" spinającą wszystkie dotychczasowe etapy rozwoju zakładu. Budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych ma umożliwić zminimalizowanie i zagospodarowanie osadów powstających w trakcie procesów oczyszczania ścieków. Obecnie instalacja STUOŚ jest w trakcie technologicznych prób końcowych.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych imprezy.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj