W suwalskim PEC-u oficjalnie oddano do użytku blok kogeneracyjny, który produkuje ciepło i energię elektryczną.

Blok kogeneracyjny składa się z kotła parowego o wydajności 35 ton pary/godzinę oraz turbozespółu parowego z generatorem o mocy nominalnej 7,03 MW,posiada też podturbinowy wymiennik ciepłowniczy o mocy nominalnej 22 MW, oraz stację przygotowania wody, systemy nadzoru, automatyki i zabezpieczeń oraz co jest ważne z punktu ochrony środowiska instalacje odpylania spalin z elektrofiltrem.

Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana jest w ok. 10% na potrzeby własne ciepłowni a reszta sprzedawana jest do systemu elektroenergetycznego, natomiast para po przejściu przez turbinę ogrzewa wodę sieciową miejskiego systemu ciepłowniczego.

Eko lokator Toruń

Koszt inwestycji to zamknął  się sumą 41.472.378 zł. Pieniądze pochodzą z czterech źródeł: z bezzwrotnej dotacji UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z działań na ochronę powietrza w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, z  pożyczki w ramach pomocy de miniminis z NFOŚiGW, z kredytu długoterminowego zaciągniętego przez PEC i ze środków pieniężnych PEC-u.

źródło: um.suwalki.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj