W suwalskim PEC-u oficjalnie oddano do użytku blok kogeneracyjny, który produkuje ciepło i energię elektryczną.

Blok kogeneracyjny składa się z kotła parowego o wydajności 35 ton pary/godzinę oraz turbozespółu parowego z generatorem o mocy nominalnej 7,03 MW,posiada też podturbinowy wymiennik ciepłowniczy o mocy nominalnej 22 MW, oraz stację przygotowania wody, systemy nadzoru, automatyki i zabezpieczeń oraz co jest ważne z punktu ochrony środowiska instalacje odpylania spalin z elektrofiltrem.

Wytworzona energia elektryczna wykorzystywana jest w ok. 10% na potrzeby własne ciepłowni a reszta sprzedawana jest do systemu elektroenergetycznego, natomiast para po przejściu przez turbinę ogrzewa wodę sieciową miejskiego systemu ciepłowniczego.

Koszt inwestycji to zamknął  się sumą 41.472.378 zł. Pieniądze pochodzą z czterech źródeł: z bezzwrotnej dotacji UE i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z działań na ochronę powietrza w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, z  pożyczki w ramach pomocy de miniminis z NFOŚiGW, z kredytu długoterminowego zaciągniętego przez PEC i ze środków pieniężnych PEC-u.

źródło: um.suwalki.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj