Ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących rad, radnych i pracowników samorządowych weźmie udział w Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego, który 8 i 9 marca br. odbędzie się w Poznaniu.

Kongres przygotowuje sześć korporacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Odbędzie się on dokładnie w 20. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.

Kongres będzie nie tylko podsumowaniem dotychczasowego dorobku samorządów. Podczas paneli dyskusyjnych samorządowcy będą starali się nakreślić przyszłą rolę samorządu w systemie ustrojowym Polski, poruszając m.in. zagadnienia dotyczące finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska, infrastruktury, energetyki. Kongresowi będą towarzyszyć walne zgromadzeniapięciu organizacji samorządowych, w tym XXXI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich oraz Samorządowe Forum Kobiet.

źródło: poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj