Marszałek województwa świętokrzyskiego wsparł dotacją projekt “Czysta energia dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów”. W jego ramach powstaną 193 instalacje fotowoltaiczne i 43 instalacje solarne.

Zaaprobowany przez samorząd województwa projekt opiewa na kwotę prawie 3 mln zł, a dofinansowanie z czego dofinansowanie to 1,6 mln zł.

Wartość projektu dla Gminy Sitkówka-Nowiny wyniesie 1,3 mln zł, a dofinansowanie – 800 tys. zł. W przypadku gminy Piekoszów wartość projektu wyniesie 1,6 mln zł, a dofinansowanie to 780 tys. zł.

Dzięki montażowi  46 solarnych systemów grzewczych i 173 ogniw instalacji fotowoltaicznych w obu gminach polepszy się jakość powietrza – powiedział Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Dodał, że w związku z toczącą się ogólnoświatową dyskusją na temat ograniczenia CO2,  podejmowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego powinno być priorytetem.

Wiadomo, że w Sitkówce-Nowinach zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest bardzo duże. Złożenie wniosku poprzedziły konsultacje z mieszkańcami i audyty energetyczne w gospodarstwach, które chciałyby skorzystać z projektu, a jest ich 116.

– Będziemy mogli się przyczynić do polepszenia jakości powietrza w regionie – powiedział Sebastian Nowaczkiewicz, wójt gminy Sitkówka-Nowiny. – Ten projekt jest skierowany przede wszystkim do mieszkańców, dlatego cieszę się, że wielu z nich zechciało w nim uczestniczyć – dodał.

Cieszy się też Zbigniew Piątek, wójt Piekoszowa. – Mamy doskonałą okazję, żeby wykorzystać środki zewnętrzne do polepszenia jakości życia mieszkańców, zmniejszenia emisji spalin i zadbania o czystość powietrza. W Piekoszowie panele i solary zostaną umieszczone w 120 gospodarstwach – dodał.

Źródło: Świętokrzyskie.pro, Gmina Sitkówka-Nowiny

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj