Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie we współpracy z przedstawicielami firm wodociągowo-kanalizacyjnych, reprezentantów świata nauki oraz specjalistycznych firm consultingowych opracowała krajowy system benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce.

W styczniu br. zakończone zostały roczne prace wdrożeniowe systemu, który umożliwi obiektywne porównanie efektywności działalności krajowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z uwzględnieniem ich lokalnej specyfiki. Projekt stanowi polski wariant branżowy benchmarkingu zawierający dobór wskaźników służących ocenie funkcjonowania sektora. W pierwszej fazie projektu wyróżniono 47 wskaźniki (eksploatacyjne – 15, inwestycji i remontów – 7, obsługi klienta – 4, środowiskowe – 10, finansowe – 11). Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny. Za zgodą przedsiębiorstw wykorzystywane będą dane zawarte w wypełnianych corocznie kwestionariuszach w ramach ankietowania IGWP (ankiety: ekonomiczna, techniczna, finansowa). Dobre funkcjonowanie projektu umożliwi nawiązanie stałego dialogu pomiędzy uczestnikami i IGWP. Powszechne uczestnictwo firm wodociągowo-kanalizacyjnych będzie wpływało na miarodajność wyników uzyskanych w ramach projektu oraz efektów krajowego systemu benchmarkingu. Przedstawiony system umożliwi IGWP oraz firmom uczestniczącym w projekcie bardziej precyzyjnie oceniać zmiany oraz potrzeby sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i porównywać je z danymi europejskimi, a także światowymi.
(mm)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj