Czternaście gmin z Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny, porozumiało się i wspólnie realizować będą gospodarkę odpadami, przyjmując w założeniach ambitny plan zmniejszenia niemal o połowę ilości obecnie składowanych odpadów (z 80% do 43%).

Ostatecznie, pomiędzy Ślęzą i Oławą systemem zagospodarowania odpadów komunalnych objętych zostanie ponad 200 tysięcy osób. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch lokalizacjach, w miejscowości Gać, gdzie w zakładzie gospodarki odpadami obsługiwane będą docelowo wszystkie gminy biorące udział w Projekcie oraz w Wąwolnicy, w której zaplanowana stacja przeładunkowa obsługiwać będzie miasto i gminę Strzelin, miasto i gminę Ziębice, gminę Ciepłowody, Przeworno i Borów.

NFOŚiGW udzielił blisko 34 mln pożyczki na ten cel, to prawie 1/4 kosztów całkowitych przedsięwzięcia. W siedzibie Funduszu stosowną umowę, w obecności Romana Kaczora posła na sejm RP podpisali: Kazimierz Bączek –prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Gać oraz Małgorzata Skucha – z-ca prezesa Zarządu NFOŚiGW .

Udziałowcami zakładu są: Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK", Związek Międzygminny Ślęza-Oława oraz miasto i gmina Jelcz-Laskowice.

źródło: nfosigw.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj