Kompleksowa modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki, czyli m.in. przebudowa kompostowni odpadów, rekultywacja składowiska oraz budowa sortowni odpadów, otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 14,4 mln zł.

24 maja preumowę w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele gminy Grodzisk Mazowiecki.

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że gospodarka odpadami to obecnie jeden z największych problemów nie tylko województwa mazowieckiego, ale i całego kraju. Dlatego każdy realizowany projekt z tego zakresu bardzo cieszy. Dodał, że inwestycja Grodziska Mazowieckiego jest szczególnie ważna, ponieważ będzie rozwiązywała problemy gospodarki odpadami na Mazowszu zachodnim. Jest to wysoko zurbanizowany obszar naszego regionu, w którym stale przybywa mieszkańców i firm, a co za tym idzie także odpadów.

Eko lokator Gdansk 300 x 250

W ramach inwestycji rozbudowane zostanie składowisko odpadów w Kraśniczej Woli, gdzie przeniesiony zostanie także plac dojrzewania kompostu. Obecnie znajduje się on w Grodzisku Mazowieckim w pobliżu kompostowni oraz oczyszczalni ścieków, co jest bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Projekt zakłada także zwiększenie pojemności istniejącego składowiska odpadów oraz uszczelnienie obiektu kompostowni. Dodatkowo zmodernizowany zostanie stół sortowniczy oraz proces sortowania odpadów przed kompostowaniem. Pozwoli to na poprawę jakości kompostu i wyselekcjonowanie około 1700 ton odpadów, które trafią do recyklingu i zmniejszą masę odpadów deponowanych na składowisku.

Kolejnym etapem będzie budowa nowoczesnej sortowni odpadów. Powodzenie całego projektu zapewni wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleby oraz ilość wytwarzanych w gminie odpadów, a także poprawi komfort życia mieszkańców gminy.

Tytuł projektu: Kompleksowa Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki
Szacunkowa wartość projektu: 17 000 000 zł
Szacunkowa kwota dofinansowania: 14 450 000 zł
Beneficjent: gmina Grodzisk Mazowiecki

źródło: mazovia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj