W piątek 7 listopada otwarto Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu. Zakład jest kluczową inwestycją dla Regionu Zamość wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego.

Operatorem RZZO w Dębowcu jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt Projektu to 64,6 mln zł z czego dofinansowanie to 40,8 mln zł. Na realizację Projektu pozyskano także pożyczkę inwestycyjną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 7,0 mln zł. Pozostałe wydatki stanowią środki własne PGK.

Po otrzymaniu statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) zakład będzie przyjmował odpady komunalne z terenu zamieszkałego przez ponad 161 tys. mieszkańców, w tym miasta Zamość oraz 13 gmin: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Gminy Zamość.

Moc przerobowa zakładu wynosi 50 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, 2,6 tys. ton odpadów selektywnie zbieranych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj