Wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego wydaje się coraz bliższe, choć dyskusja, jak system ten ma u nas wyglądać, trwa już od kilku lat. Wszystko wskazuje jednak, że zbliża się ona do końca, zaś okazją do podsumowania i wyciagnięcia z niej wniosków będzie konferencja połączona z branżowymi debatami, którą redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” organizują 24 czerwca br. w formule on-line.

Udział w konferencji „System kaucyjny elementem polskiego ROP” zapowiedzieli w zasadzie wszyscy najważniejsi interesariusze rynku – od producentów, przez organizacje odzysku, reprezentantów instalacji komunalnych, po przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej.

W programie m.in.: omówienie założeń projektu rządowego, przedstawienie wyników konsultacji publicznych projektu, prezentacja stanowisk przez producentów opakowań, reprezentantów przemysłu spożywczego, branży recyklingowej, branży gospodarki odpadami, samorządu terytorialnego oraz organizacji ekologicznych.

Podczas konferencji przeprowadzone zostaną również dwa panele dyskusyjne z najważniejszymi interesariuszami rynku. Pierwszy z nich poświęcony będzie omówieniu propozycji projektu systemu kaucyjnego, drugi natomiast dotyczyć będzie jego wpływu na system gospodarki odpadami w Polsce.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wystarczy jedynie rejestracja na stronie wydarzenia – TUTAJ. Tam też znaleźć można szczegółowy program.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj