Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało wstępny projekt ustawy, dzięki której będzie można wprowadzić system kaucyjny dla wybranych opakowań. Resort liczy, że w tym roku uda się go przekazać do parlamentu – wynika z odpowiedzi na poselskie zapytanie przygotowanej przez ministerstwo.

“Prace nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego dla wybranych rodzajów opakowań znajdują się na etapie prac wewnętrznych w resorcie klimatu i środowiska. W ramach tych prac przygotowany został wstępny projekt ustawy wprowadzającej rozwiązania zmierzające do wprowadzenia systemu kaucyjnego” – napisano w odpowiedzi na zapytanie.

Dodano, że minister klimatu i środowiska zamierza w bieżącym roku kontynuować prace nad projektem ustawy, w tym przekazanie go do konsultacji publicznych, międzyresortowych i opiniowania oraz dalszych prac w parlamencie, po przyjęciu projektu przez Radę Ministrów.

Jak informuje resort klimatu, system kaucyjny, aby sprawnie funkcjonował, musi być oparty na przepisach uwzględniających uwarunkowania krajowe. Dlatego, w ramach spotkań roboczych organizowanych przez ministerstwo, prowadzone są rozmowy m.in. z branżami, które potencjalnie mogą zostać objęte systemem kaucyjnym.

“Przeprowadzenie powyższych konsultacji, przygotowanie samego projektu ustawy oraz procedury związane z procesem legislacyjnym wymagają czasu, co wpływa na termin wdrożenia przedmiotowej regulacji” – czytamy w odpowiedzi na zapytanie.

Czytaj więcej

Skomentuj