W piątek sejm uchwalił ustawę o handlu emisjami dwutlenku węgla. Ustawa pozwala na sprzedaż polskich nadwyżek ograniczeń emisji CO2 wynikających z protokołu z Kioto.

Za przyjęciem ustawy było 229 posłów, 142 przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych reguluje zasady obrotu jednostkami emisji CO2. Ustawa określa mechanizm gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży nadwyżek. Będą one wykorzystywane na wspieranie działań służących ochronie powietrza i klimatu.

Ustawa tworzy krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami. Jego zadania będzie pełnił Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Ośrodek będzie prowadził krajową bazę danych na temat emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz krajowy rejestr jednostek Kioto. Do zadań IOŚ będzie należeć także opracowywanie wskaźników emisji i przygotowywanie raportów i prognoz dotyczących wielkości emisji gazów i innych substancji.

Ustawa przewiduje też powstanie Krajowego systemu bilansowania i prognozowania emisji. Informacje zebrane w krajowej bazie będą podstawą do opracowania krajowego raportu o wielkościach emisji gazów cieplarnianych oraz innych zestawień i dokumentów.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj