ISO 50001to system zarządzania energią uznawany na całym świecie. Dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą w sposób ciągły poprawiać efektywność użytkowania energii, uwzględniając uwarunkowania prawne oraz wymagania ekonomiczne i organizacyjne.

System zarządzania energią, który wdrażają Wodociągi Chrzanowskie, ma służyć przede wszystkim zmniejszaniu zużycia energii. Spółka od kilku lat prowadzi inwestycje związane z wymianą urządzeń energochłonnych, takich jak pompy, dmuchawy, oświetlenie, itp.) na wysoko sprawne urządzenia energooszczędne.

System zarządzania energią to oszczędności

– Wdrożenie i utrzymywanie takiego systemu, który teraz wprowadzamy, pozwoli nam na dalsze obniżanie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wodociągi. Przy dzisiejszych oraz prognozowanych cenach oszczędności mają kluczowe znaczenie – mówi Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych Wodociągów Chrzanowskich.

W pierwszej kolejności planowane jest wdrożenie systemu zarządzania energią w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie oraz w innych obiektach, które tej energii zużywają więcej.

Fotowoltaika i biogaz priorytetami

Priorytetem wodociągów ma być pozyskiwanie energii z biogazu i baterii fotowoltaicznych. W 2021 roku, łącznie z energią uzyskaną z baterii fotowoltaicznej w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie, wyprodukowano 1 kWh co stanowi 57% zapotrzebowania na energię elektryczną całego obiektu. Z kolei energia cieplna, powstająca w procesie spalania biogazu i kogeneracji, w 100% zaspokaja potrzeby obiektu, zarówno na cele technologiczne, jak i ogrzewanie pomieszczeń zimą. W ubiegłym roku we wszystkich zainstalowanych w ostatnich 4 latach mikro-elektrowniach produkujących własną energię elektryczną w obiektach spółki, w tym w instalacji biogazowej, wytworzono 1 274 295 kWh zielonej energii (1,274 GWh). To 16,3% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Skomentuj