Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące wprowadzenia Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych.

Pierwsze wdrożenie innowacyjnej technologii często łączy się z ryzykiem jakie ponosi wdrażający, a co za tym idzie ograniczeniem zaufania inwestorów i nabywców do tych rozwiązań. Jest to jedna z najpoważniejszych barier ograniczających transfer innowacji, w tym eko-innowacji do praktyki a jednocześnie czynnik zasadniczo zmniejszający szanse skutecznego zaistnienia na rynku dostawców innowacyjnych technologii.

Aby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku  Komisja Wspólnoty Europejskiej rozważa wprowadzenie Europejskiego Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (Environmental Technologies Verification System – ETV).

Celem systemu jest sprawdzenie rzetelności deklaracji składanych przez dostawców technologii, z punktu widzenia oddziaływania technologii na środowisko w trakcie całego cyklu życia oraz jej zgodności z odpowiednimi regulacjami i standardami środowiskowymi. System dotyczyć będzie w szczególności innowacyjnych technologii środowiskowych gotowych do komercjalizacji, w tym: procesów produkcyjnych, urządzeń przemysłowych oraz produktów końcowych.

System ma wzmocnić przekonanie inwestorów i klientów do technologii przyjaznych środowisku. Jednocześnie ma pomóc dostawcom/twórcom innowacyjnych technologii w ich komercjalizacji oraz stymulować innowacyjność i podnosić konkurencyjność. Systemy weryfikacji technologii są z powodzeniem stosowane od lat w różnych krajach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Korei Południowej i Japonii. Ich celem jest zwiększenie stopnia akceptacji dla nowych technologii oferowanych na rynku, przez zapewnienie potencjalnym użytkownikom takich rozwiązań wiarygodnej informacji na temat efektywności ekologicznej technologii.

Przeprowadzone w ubiegłym roku przez KE  konsultacje społeczne nt. europejskiego systemu ETV wyraźnie wskazały, że jednym z głównych czynników warunkujących skuteczne wdrożenie systemu w Europie jest jego wzajemna uznawalność i harmonizacja z podobnymi systemami działającymi na świecie.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach – koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska uczestniczy w projekcie 7 PR UE dotyczącym stworzenia podstaw dla harmonizacji i wzajemnego uznawania systemów ETV na świecie (AdvanceETV). W ramach projektu w dniu 22 września br. organizowane są w Brukseli jednodniowe warsztaty pt "Providing the European basis for the mutual recognition of the Environmental Technology Verification schemes”.

Celem warsztatów jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym wyrażenia opinii na temat propozycji systemu ETV opracowanej przez Komisję Europejską w kontekście działań na rzecz harmonizacji systemu europejskiego z systemem amerykańskim czy kanadyjskim.

Rezultaty dyskusji zostaną zaprezentowane w trakcie europejskiej konferencji poświęconej systemom ETV  "Speed up Eco Innovation by technology verification", zaplanowanej na 12-13 października br. w  Brukseli jak również w trakcie Międzynarodowego Forum Systemów Weryfikacji Technologii  Środowiskowych, które odbędzie się  w Manili na Filipinach, w dniach 11-13 listopada br.

Więcej informacji na temat systemu weryfikacji technologii środowiskowych znaleźć można na stronie www.eu-etv-strategy.eu.

Wszystkich zainteresowanych systemem ETV oraz udziałem w warsztatach zapraszamy także do kontaktu z Sekretariatem Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska: Izabela Ratman-Kłosińska, Dział Współpracy z Zagranicą, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, tel. 32 254 60 31 wew. 243, e-mail: rat@ietu.katowice.pl

Warsztaty, prowadzone będą w j. angielskim, organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

W załączeniu broszura nt. warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy. Formularz należy odesłać wskazany adres e-mailem lub faksem do dnia 16 września 2009 roku. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pobierz formularz

Pobierz broszurę


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj