Od początku roku weszły w życie przepisy nakazujące producentom i importerom paliw stosowanie biokomponentów.

Mimo głosów sprzeciwu części branży naftowej, od 1 stycznia producenci i importerzy paliw muszą wykazać co najmniej 3,45 proc. udział (licząc wartość energetyczną) biopaliw w ogólnej wartości sprzedaży benzyny i oleju napędowego. Dla producentów biokomponentów, estrów metylowych (dodatków do ON) i bioetanolu (dodatku do benzyny) to powrót do działalności.

Jak mówi Henryk Zamojski, wiceprezes Krajowej Izby Biopaliw zrzeszającej firmy działające w branży, produkcja utrzymywana w 2007 roku na minimalnym poziomie będzie mogła ruszyć. Podkreśla jednak, że tak naprawdę produkcja i sprzedaż biopaliw ruszy, gdy w życie wejdą uchwalone w lecie przez Sejm ulgi i zwolnienia podatkowe dla producentów.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj