Szczecin będzie jednym z nielicznych miast w Polsce, które podpisze porozumienie społeczne w ramach budowy spalarni.

Umowa to efekt kilkudziesięciu godzin rozmów i negocjacji prowadzonych przez  Stowarzyszenie Szczecińska Zielona Alternatywa, mieszkańców Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka oraz Gminę Miasto Szczecin.

Porozumienie to kompromis w sprawie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Gmina  zobowiązuje się do podjęcia konkretnych działań m.in.: do wprowadzenia obowiązkowej segregacji odpadów u źródła i szeregu zadań inwestycyjnych oraz remontowych na rzecz mieszkańców Międzyodrza Wyspy Puckiej. W zamian za to ekolodzy i mieszkańcy zaakceptuje budowę spalarni i nie wniosą odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj.: zgody na budowę Zakładu.

– Uważamy to za ogromny sukces – mówi Artur Krzyżański, przezes Stowarzyszenia Szczecińska Zielona Alternatywa. – Jest zgoda miasta na zbudowanie nowego systemu zbiórki selektywnej u źródła, w tym ekodomków i osiągnięcie zgodnych z normami unijnymi efektów recyklingu. Oczywiście, mamy bardzo ograniczone zaufanie do urzędników, którzy przez wiele lat niewiele zrobili na tym polu, dlatego w porozumieniu są zawarte ustalenia mające być gwarancją dotrzymania umowy. Przede wszystkim chcemy, aby dokument był przyjęty uchwałą Rady Miasta. Dodatkowo ma powstać specjalna komisja do monitoringu i kontroli realizacji tego porozumienia – dodaje Krzyżański.

Porozumienie ma być podpisane dzisiaj o godz. 13.00 w sali sesyjnej Rady Miasta. 

Treść porozumienia można pobrac tutaj.


Czytaj więcej

Skomentuj