Szczecin chce wybudować nowoczesną spalarnię odpadów. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów ogłosił właśnie przetarg na projekt i budowę spalarni. Firmy maja czas na złożenie swoich ofert do 22 listopada.

Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować zakład oraz dostarczyć  do niego urządzenia. Pierwsze miejskie odpady powinny trafić do spalarni w 2015 roku. Szczegóły dotyczące przetargu na stronie spółki www.zuo.szczecin.pl

W Szczecinie pod budowę ZTUO brano pod uwagę pięć lokalizacji: przy elektrociepłowni „Portowa” przy ul. Gdańskiej, przy elektrociepłowni „Pomorzany”, przy ul. Stołczyńskiej przy dawnej fabryce papieru „Skolwin”, na terenie dawnych zakładów „Wiskord”, oraz na Ostrowie Grabowskim. Biorąc pod uwagę aspekt społeczny, ostateczny wybór padł na Ostrów Grabowski.

Przepustowość szczecińskiego zakładu określono w wysokości 150 tys. ton rocznie odpadów do utylizacji. Wielkość ta wynika z prognoz powstawania w regionie odpadów nie podlegających ponownemu przetworzeniu i analizy opłacalności w aspekcie ekonomicznym.

W grudniu 2010 r. do budowy ZTUO została powołana spółka pn. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, w której 100 % udziału posiada Gmina Miasto Szczecin. Z chwilą zakończenia procesu powołania Spółki, przejęła ona rolę beneficjenta, a po realizacji inwestycji stanie się operatorem wytworzonego majątku, co zostało zapisane w umowie wykonawczej podpisanej w marcu br. Przewiduje się, że realizacja ZTUO odbędzie się w latach 2013 – 2015.

źródło: UM w Szczecinie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj