Prawie 85 proc. mieszkańców popiera budowę spalarni odpadów w Szczecinie – tak wynika z badań społecznych, przeprowadzonych w styczniu na zlecenie szczecińskiego magistratu.

Między 12 a 27 stycznia przeprowadzono 1089 wywiadów. Celem głównym badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jaka jest opinia mieszkańców Szczecina na temat planowanej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów na Ostrowie Grabowskim? Badania przeprowadziła szczecińska firma UNI – STAT Badania i Projekty Europejskie dla Biznesu S.C.

Zdecydowana większość badanych (84,6%) deklaruje poparcie dla budowy spalarni odpadów w Szczecinie. Zdecydowane poparcie dla planowanej inwestycji deklaruje aż 51,6% badanych. Przeciwnicy budowy spalarni stanowią zdecydowaną mniejszość wśród mieszkańców miasta (6,5%). Niewielki jest również odsetek osób niezdecydowanych lub nie posiadających wyrobionego zdania w tym zakresie (8,9%).

Wyniki badań świadczą o dużej świadomości znaczenia gospodarki odpadami dla miasta u jego mieszkańców oraz potrzebie wprowadzenia znaczących zmian w sposób jej zarządzania. Zdecydowana większość (68,2%) ankietowanych wyraziła opinię, że znane jest im potencjalne zagrożenie grzywną z tytułu niespełnienia wymagań wobec Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.

Ustalona lokalizacja spalarni odpadów na Ostrowie Grabowskim jest słabo identyfikowana przez mieszkańców Szczecina: wskazało ją zaledwie 8,4% badanych. Co piąty respondent (20,0%) zna przybliżoną lokalizację Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Zaskakująco duży odsetek wskazań uzyskały Pomorzany(18,33%). Powodem takiego stanu rzeczy, może być utrwalony w świadomości mieszkańców miasta przekaz medialny z lat 2007-2008, kiedy to media informowały o silnym sprzeciwie mieszkańców Pomorzan dla budowy na terenie ich osiedla spalarni odpadów.

Zdecydowana większość badanych (72,4%) twierdzi, że po wybudowaniu spalarni odpadów nastąpi zdecydowana poprawa czystości miasta. Przeciwnego zdania jest co dziesiąta osoba uczestniczącą w badaniu (10,0%). Niemal co piąty ankietowany (17,4%) nie wyraża jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj