Trwa akcja usuwania wraków z ulic Szczecina. W ciągu pół roku ponad 130 wraków zniknęło z dróg publicznych. Od połowy maja przepisy pozwalają usuwać wraki także z dróg wewnętrznych, znajdujących się np. na osiedlach. Warunkiem jest postawienie przez zarządcę terenu znaku „strefa ruchu”.

Do czasu wprowadzenia przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym czyli do 14 maja br. akcja usuwania wraków mogła być prowadzona jedynie na drogach publicznych. Administratorzy terenów, zarządcy osiedli, którzy zgłaszali problem z porzuconym autem, byli informowani o tym, że straż miejska może jedynie ustalić właściciela wraku i poprosić go  o usuniecie pojazdu.

Nowe przepisy wprowadziły wzór znaku drogowego „strefa ruchu” i zasady jego ustawiania. Jeśli taki znak zostanie postawiony na drodze wewnętrznej, to będzie oznaczyło, że na takiej ulicy obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. W takich miejscach policja i straż miejska może karać kierowców za wszystkie przewinienia. Decyzję o ustawieniu takiego znaku podejmuje zarządca lub właściciel terenu.

W „strefie ruchu” obowiązują więc również przepisy dotyczące usuwania wraków. Zgodnie z art. 50a Prawo ruchu drogowym  pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub auto, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez staż gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

Od jesieni ubiegłego roku mieszkańcy Szczecina zgłosili telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz do Straży Miejskiej w sumie 299 pojazdów pozostawionych na terenie Miasta, które według zgłaszających są wrakami. Większość zgłaszanych przez mieszkańców wraków znajdowała się na parkingach osiedlowych. Najwięcej informacji pochodziło z dzielnic: Pogodno – 29, Drzetowo – Grabowo – 23, Bukowe-Klęskowo – 23, Gumieńce – 22 oraz Niebuszewo – 19.

Po interwencji straży miejskiej właściciele usunęli 93 pojazdy, a 7 naprawili. 61 spraw jest w toku. Na parking strzeżony usunięto 34 wraki. W przypadku 8 aut znajdujących się na parkingu brak możliwości ustalenia właściciela (pojazd zamknięty –  brak dostępu do numeru nadwozia), kolejne 2 sprawdzane po numerze nadwozia nie figurują w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz brak informacji o złożeniu w stosunku do nich deklaracji celnych, w stosunku do 2 wysłano zapytania do CEPiK-u a w stosunku do 22 wysłano powiadomienia do właścicieli o usunięciu pojazdu. Tylko trzy z usuniętych pojazdów po opłaceniu kosztów usunięcia i parkowania, zostały odebrane przez właścicieli.    

Zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów mają obowiązek przyjąć każdy pojazd wycofany z eksploatacji. Taki samochód musi jednak posiadać cechy identyfikacyjne tj. numer nadwozia, podwozia, ramy. Stacje demontażu często świadczą również usługi bezpłatnego transportu takiego auta do stacji i  płacą za odebrany samochód, wydając jednocześnie zaświadczenie uprawniające do wyrejestrowania pojazdu. 

Właścicielejednak musza wiedzieć, że nieużywane samochody generują koszty chociażby w postaci corocznej opłaty składki obowiązkowego ubezpieczenia. 

Zgodnie z art. 23 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu podlegają bowiem zarejestrowane pojazdy samochodowe. O trwaniu ubezpieczenia komunikacyjnego decyduje zatem sam  fakt zarejestrowania pojazdu, a nie jego eksploatacji. Tak więc to, że pojazd nie jest używany nie zwalnia jego właściciela z obowiązku opłacenia składki OC. 

Wysokość opłat za niespełnienie ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC w  tym roku wynosi:
– dla samochodów osobowych – 500 euro tj. 1980 zł;
– dla samochodów ciężarowych i autobusów  – 800 euro tj. 3170 zł;
– dla pozostałych pojazdów – 100 euro tj. 400 zł.

Jeśli jednak właściciel nie udowodni, że miał ubezpieczenie w poprzednim roku dostanie  kolejne 500 euro kary i tak dalej jeśli pojazd był nieubezpieczony od kilku lat. To, że pojazd stoi nieużywany nie oznacza, że żadna z instytucji nie dokona kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia.

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu, z chwilą wyrejestrowania pojazdu.  Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym do wyrejestrowania pojazdu dochodzi na wniosek właściciela w ściśle określonych sytuacjach, do których należy m.in.: przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów lub w przypadku niekompletnego pojazdu przekazanie go do stacji demontażu lub do punktu zbierania pojazdów.

Korzystne jest więc wyrejestrowanie wraku. Lepiej odprowadzić go na stację demontażu lub do punktu zbierania pojazdów niż opłacać ubezpieczenie, a w przypadku uchylania się od tego obowiązku płacić wysokie kary.

źródło: UM w Szczecinie

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj