Szczecin ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej zabudowy i zagospodarowania terenu położonego w rejonie al. Papieża Jana Pawła II, Kaszubskiej, Małopolskiej, Obrońców Stalingradu, Pl. Żołnierza Polskiego i Al. Wyzwolenia.

Teren objęty opracowaniem znajduje się w ścisłym centrum miasta i zajmuje obszar i ok. 4,3 ha. Uczestnicy konkursu swoje prace będą musieli wykonać w oparciu o wytyczne i umieszczone w regulaminie konkursu.

Konkurs będzie odbywał się dwuetapowo. W pierwszym etapie do 26 września  br.  można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Składanie prac konkursowych upływa 7 grudnia 2011 r. Ogłoszenie wyników 14 grudnia 2011 r. Prace oceni sąd konkursowy, który przyzna następujące nagrody:

I nagroda – 40 000,00 zł,
II nagroda – 30 000,00 zł;
III nagroda – 20 000,00 zł;
3 wyróżnienia w wysokości po 5 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie w składzie zespołu architekta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń lub urbanistę przynależnego do Okręgowej Izby Urbanistów

Szczegóły dotyczące konkursu oraz Regulamin konkursu znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: www.szczecin.pl/konkursy


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj