Miasto przystępuje do rekultywacji wysypisk śmieci w Kluczu i Sierakowie. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie ogłosił właśnie przetarg na wybór wykonawcy prac związanych z rekultywacją składowisk.

Oba składowiska przez wiele lat służyły unieszkodliwieniu odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Szczecina. Ostatecznie przestały funkcjonować i zostały zamknięte decyzjami Urzędu Marszałkowskiego w 2007 r. Po uzyskaniu dofinansowania ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50% w formie dotacji stało się możliwe sfinansowanie kosztownych prac rekultywacyjnych. Pozostałe 50% pochodzi z budżetu Miasta Szczecin. Zakończenie prac przewiduje się w 2012 r. (I półrocze).

W Sierakowie zostanie zrekultywowany obszar o pow. 5,9 ha w kierunku leśnym, w Szczecinie- Kluczu obszar o pow. 5,6 ha. w kierunku zieleni parkowej.
Zakres prac w obu rekultywacjach przewiduje wykonanie:
– warstwy uszczelniającej powierzchnie kwater II i III z materiału o niskim współczynniku wodoprzepuszczalności,
– warstwy biologicznej uformowanej na pow. składowiska i skarpach,
– nasadzeniach roślinności i wysiewu traw,
– rowów opaskowych i drenaży odprowadzających wody opadowe.

Przeprowadzenie tych robót pozwoli na minimalizację negatywnego wpływu składowisk na środowisko. Po przeprowadzeniu robót związanych z rekultywacja składowisk w Sierakowie i Szczecinie-Kluczu, obiekty te nie pozostaną "bez opieki". ZUK nadal będzie sprawował nadzór nad składowiskami, prowadząc przez okres ok. 30 lat między innymi badania środowiskowe wpływu składowisk na otoczenie.

źródło: zuk.szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj