W sześciu szczecińskich szkołach będzie realizowany program edukacyjny „EKOSZKOŁY”. Na ich terenie zostaną założone ogrody ekologiczne oraz „zielone klasy” gdzie przeprowadzane będą zajęcia.

Szkoły pozyskają niezbędne wyposażenie ogrodów oraz „zielonych klas”  (np. rośliny, tablice informacyjne, wiaty, zegary słoneczne, fontanna z instalacją elektryczną, stacje meteorologiczne, wiatromierze, deszczomierze, lornetki, mikroskop, filmy dvd o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, akwarium, walizka Eko-badacza), dzięki którym prowadzone zajęcia będą atrakcyjne a treści interesująco przedstawiane uczniom. Ponadto zgodnie z dokumentacją projektową powstaną m.in. altany, rabaty, skalniaki, oczka wodne i strumyki, zielona ściana wertykalna, alpinarium, amfiteatr,  zróżnicowane tematycznie ogrody – np. w stylu japońskim, cztery pory roku, kwietna łąka, reprezentacyjny.

Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, zaangażowania w aktywne formy ochrony przyrody we własnym środowisku, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko oraz uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna. Nauczyciele podczas zajęć ukażą uczniom silny związek ze środowiskiem oraz możliwości wpływania na procesy planowania i realizacji zmian w najbliższym otoczeniu, co w konsekwencji pozwoli na rozwijanie współpracy z rodzicami i społecznością lokalną w zakresie edukacji przyrodniczej.

Projekt „EKOSZKOŁY” będzie realizowany w sześciu szczecińskich placówkach oświatowych w  Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 53, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 10 oraz w Centrum Edukacji Ekologicznej  (były Zespół Szkół Ogrodniczych).

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (kwota dofinansowania 272 665,29 zł). Ogólna wartość projektu wynosi blisko 600 tys. zł.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj