Rozpoczynają się konsultacje społeczne poświęcone planowaniu zintegrowanego i funkcjonalnego systemu dróg rowerowych pomiędzy Basztą Siedmiu Płaszczy a Jeziorem Głębokim w Szczecinie.

Już wkrótce na stronach internetowych szczecińskiego magistratu pojawi się specjalne narzędzie multimedialne, dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł zobaczyć jak wygląda projektowana ścieżka, będzie mógł wnieść swoje uwagi i propozycje. Pracę i dyskusję nad przebiegiem i projektowaniem dróg rowerowych ułatwi blisko 2 tysiące zdjęć, w tym zdjęcia panoramiczne obrotowe 360 stopni. Dzięki ilustracjom, oraz podkładom geodezyjnym naniesionym na mapy łatwiej będzie dyskutować o projektach.

Chodzi przede wszystkim o to, by istniejące ścieżki rowerowe, dotychczas funkcjonujące, czy budowane przy okazji realizacji różnych inwestycji drogowych połączyć w jeden sprawny spójny i bezpieczny system.
W Szczecinie obecnie istnieje blisko 40 km ścieżek rowerowych i ponad 35 km szlaków rowerowo – pieszych w lasach komunalnych.

W trakcie realizacji jest już ścieżka rowerowa, która połączy lewobrzeże z prawobrzeżem, od Baszty Siedmiu Płaszczy do Puszczy Bukowej. W 2007 r. został zrealizowany I etap tej ścieżki, tj. od Baszty Siedmiu Płaszczy do Ucha Sternickiego – długość 0,7 km – koszt wykonania 578 447,63 zł. Również został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej na odcinku od Mostu Cłowego do granic administracyjnych m. Szczecina zgodnie z przebiegiem międzynarodowej ścieżki rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”. W 2006 r. zrealizowano:
• I etap tego projektu, tj. odcinek długości 3 400 m na ul. Przestrzennej – koszt 1 750 000 zł. W trakcie jest realizacja dokumentacji dla pozostałych etapów:
• II – 3 300 m (od ul. Pokładowej poprzez Żaglową, Portową, Szybowcową i dalej przez Notecką, Goleniowska do ul. Lubczyńskiej),
• III – 2 150 m (ul. Lubczyńska do ul. Kniewskeij)
• IV – 400 m przebieg ścieżki przez tereny Lasów Państwowych.

W 2006 r. wykonany został odcinek ok. 300 m ścieżki rowerowej na ul. Derdowskiego łączący ul. Taczaka z ul. Witkiewicza – koszt ok. 360 tys zł. Planuje się wykonanie dokumentacji w celu połączenia odcinka ścieżki rowerowej już istniejącej na ul. Derdowskiego (okolice parkingu przy jez. Słonecznym) do istniejącego odcinka od ul. Taczaka (około 400 m). W 2007 r. wykonany został także ”Program prac naprawczych ciągu pieszo – rowerowego wokół kąpieliska Głębokie” – koszt 15 tys. zł.

W dalszych planach jest ogłoszenie przetargu na koncepcję i projekt budowlany na budowę ścieżki rowerowej od Dąbia w kierunku Klucza do granic administracyjnych Miasta.

źródło: szczecin.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj