13 polskich, najbardziej konkurencyjnych, technologii proekologicznych zostało liderami programu Ministerstwa Środowiska GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii.

Po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji Kapituła projektu GreenEvo – złożona z ekspertów w dziedzinie środowiska, finansowania i innowacyjnych technologii – wyłoniła grupę najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych. Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak niskoemisyjne i czyste technologie węglowe, rozwiązania energooszczędne, odnawialne źródła energii, technologie wodno-ściekowe oraz technologie wspierające gospodarkę odpadami.

Miano lidera technologii GreenEvo zyskało 13 firm biorących udział w programie. Są to: Asket Roman Długi, Biogradex Holding Sp. z o.o., Ecotech Polska, Energoinstal S.A., Lediko Walendowski i Wilanowski, Sp. J, Marbet-Wil Sp. z o.o., Neoon, Petroster, PP-Eko, Promar Sp z o.o., Sunex Sp. z o.o., Watt Sp. z o.o. oraz Wofil Robert Muszański.

Wymienione firmy już od jesieni br. będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo. Od września wybrane technologie, wraz z pierwszymi w Polsce raportami na temat rynku zielonych technologii, trafią poprzez przedstawicielstwa Polski za granicą do wszystkich placówek gospodarczych w strategicznych, z punktu widzenia szans na eksport zielonych technologii, regionach świata.

– Dla Ministerstwa Środowiska jednym z najważniejszych celów jest promowanie innowacyjnych rozwiązań, które w realny sposób przyczyniają się do bardziej efektywnego korzystania z zasobów naturalnych oraz obniżenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, a co za tym idzie znacząco przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i jakości naszego życia. Polskie rozwiązania nie tylko spełniają te wymagania, ale są też niezwykle konkurencyjne zarówno pod względem ceny jak i kosztów eksploatacji, co daje im dodatkową przewagę – mówi minister środowiska Andrzej Kraszewski. – Jestem pewny, że wyróżnione w naszym projekcie GreenEvo technologie mają szansę na międzynarodowy sukces, a nasz projekt pomoże im w rywalizacji na tym bardzo dynamicznym i perspektywicznym rynku. Wsparcie polskich zielonych technologii jest jednym z głównych priorytetów Ministerstwa Środowiska.

Spośród zgłoszonych do projektu technologii, dwie firmy zyskały status wschodzących gwiazd GreenEvo, są to: Ekotop Roman Sobczyk oraz NFP Jacek Habryko. Oznacza to, że znajdują się w „poczekalni” projektu, a na rozwinięcie  w pełni zielonych skrzydeł na globalnych rynkach muszą jeszcze zapracować.  Dodatkowo jedna technologia, przedstawiona przez firmę Alchemik, uzyskała specjalne wyróżnienie w konkursie GreenEvo.

– W tym projekcie nie ma przegranych – podkreśla koordynator projektu Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Środowiska. Wszystkie uczestniczące w projekcie technologie przeszły długą drogę i wszystkie są lepiej przygotowane do konkurencji na niełatwym rynku zielonych technologii. Tym, którym udało się w projekcie najbardziej przyspieszyć swój rozwój, już od jesieni gwarantujemy międzynarodową promocję.

Dzięki platformie GreenEvo wybrane polskie przedsiębiorstwa mogły liczyć na ofertę doradczo-szkoleniową w celu umożliwienia ich zielonym technologiom wejście na arenę międzynarodową. W ramach programu, do którego zakwalifikowało się 28 firm, uzyskało pomoc umożliwiającą dalszy, przyspieszony rozwój unikalnych prośrodowiskowych rozwiązań. Wsparcie obejmowało m.in.: szkolenia w zakresie transferu technologii, możliwości pozyskiwania funduszy oraz strategii działań marketingowych. Głównym celem był wybór odpowiednich narzędzi indywidualnie dla każdego uczestnika programu.

Pierwsza edycja projektu GreenEvo trwała 3,5 miesiąca. Podczas jej trwania przeprowadzono siedem szkoleń, poprowadzonych przez jedenastu ekspertów. Prelegenci przez 15 dni przeszkolili blisko 160 osób.

Podstawowym celem projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest wspieranie aktywności międzynarodowej polskich technologii prośrodowiskowych. GreenEvo pomaga także w identyfikacji korzystnych dla tych technologii kierunków ekspansji zagranicznej dzięki powstającym w projekcie raportom i opracowaniom merytorycznym. Przedsiębiorstwa je oferujące m.in. mogą brać udział z zagranicznych misjach handlowych oraz korzystać ze wsparcia organizacyjnego na międzynarodowych targach przemysłowych. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie związane z pokryciem kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach  14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Jest on zbieżny z ideą Poznańskiej Strategii Transferu Technologii, przyjętej na zakończenie szczytu. Zakłada ona zwiększanie efektywności transferu technologii przez dobre rozpoznanie potrzeb krajów rozwijających się w tym zakresie. Ministerstwo Środowiska prowadząc projekt w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

Przy realizacji projektu GreenEvo ministerstwo współpracuje z resortami gospodarki, spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym RP oraz Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem finansującym programu GreenEvo, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełna lista uczestników oraz wybranych do projektu technologii znajduje się na stronie internetowej projektu pod adresem: www.greenevo.gov.pl/pl/konkurs


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj