Organizacja Odzysku Rekopol oraz raciborskie Przedsiębiorstwo Komunalne 1 lutego br. przyznały nagrody w konkursie „Chroń las – zbieraj makulaturę”. W 2006 r. ten surowiec wtórny w ramach konkursu zbierało 17 placówek z Raciborza – szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, Dom dla Dzieci oraz Ośrodek dla Niesłyszących i Słabosłyszących. Najwięcej, bo aż 65,87 kg na jedną osobę, zebrały dzieci z Przedszkola nr 24. Na drugim miejscu uplasował się Dom dla Dzieci (46,75 kg na osobę), na trzecim zaś – Szkoła Podstawowa nr 3. Łącznie w czasie tej edycji konkursu zebrano ponad 40 ton makulatury, co oznacza przyrost w stosunku do ubiegłego roku o ponad 6 ton! W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział wiceprezydenci Raciborza – Ludmiła Nowacka i Wojciech Krzyżek, przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska i Wydziału Edukacji, a także organizatorzy konkursu. Wszystkie palcówki uczestniczące w tym przedsięwzięciu otrzymały dyplomy, natomiast zwycięzcy – nagrody pieniężne i rzeczowe. Konkurs organizowany był po raz czwarty i – jak zapowiedział Krzysztof Kowalewski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego – na pewno będą kolejne edycje

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj