Producent opakowań szklanych, firma Owens-Illinois, przeprowadziła kompleksowe, globalne badanie nad pełnym cyklem życia opakowań szklanych koncentrujące sie na emisji związków węgla.

Jest to pierwsze tego typu badaniem w sektorze opakowań, w którym ujęto pełny cykl życia opakowania – od wydobycia surowców po ponowne wykorzystanie lub recykling opakowania. Wykorzystany w badaniach model umożliwia także ocenę danych cyklu życia opakowań z aluminium oraz polietylenu tereftalanu (PET), co pozwala dokonać pierwszych prawdziwych porównań między tymi materiałami.

– Brak spójności między różnymi metodami oceny wielkości emisji związków węgla sprawiał, że porównania między różnymi materiałami były prawie niemożliwe – mówi prezes O-I Al Stroucken. – Wiele dokonywanych obecnie ocen uwzględnia tylko niektóre elementy cyklu życia produktu. Klienci często nieświadomie podejmują decyzje o wyborze opakowań na podstawie niepełnych informacji. Uznaliśmy, że należy przyjąć najlepsze metody, by wprowadzić do rozmów na ten temat jasność i stworzyć dokładny obraz umożliwiający porównanie szkła z innymi materiałami do opakowań.

O-I wykorzystało dane produkcyjne oraz publicznie dostępne informacje dotyczące produkcji aluminium i PET, aby dokonać rzetelnych porównań materiałów opakowaniowych. Model oceny cyklu życia O-I został przetestowany i zatwierdzony przez firmę AMR Research, niezależną firmę specjalizującą się w badaniach globalnych łańcuchów dostaw, zwracającą szczególną uwagę na kwestie ekologiczne.

– Nasza ocena wskazuje wyraźnie, że szkło cechuje się najkorzystniejszymi wskaźnikami emisji związków węgla – powiedział Jay Scripter, wiceprezes O-I ds. ekologii. –

Badania cyklu życia O-I wykazały dodatkowo, że:
• transport gotowych opakowań szklanych odpowiada jedynie za niewielki ułamek (od 4 do 5 procent) całkowitego poziomu emisji związków węgla.
• wykorzystanie szkła pochodzącego z recyklingu pozwala ograniczyć ilość energii potrzebnej do wydobycia i przetworzenia surowców. Każde 10 procent zastosowanego w produkcji szkła pochodzącego z recyklingu pozwala obniżyć wielkość emisji związków węgla o około 5 procent i ogranicza zużycie energii o ok. 3 procent.
• obecny stopień wykorzystania przez O-I szkła pochodzącego z recyklingu – 47 proc. w skali globalnej – przynosi wystarczające oszczędności w zużyciu energii, by skompensować w całości poziom emisji powstały wskutek przewozu towarów gotowych.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj