W Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość uruchomienia systemu fotowoltaicznego, który jest jednym z elementów pionierskiego projektu stworzenia pierwszej w Polsce szkoły zeroemisyjnej.

„Szkoła ZEROemisyjna” to projekt realizowany od 2009 r. przez braci Łukasza i Marcina Kordasów (17 i 15 lat), obecnie absolwentów bielskiego gimnazjum. Stworzeniu pierwszej w Polsce szkoły w pełni przyjaznej środowisku naturalnemu służą prowadzone przez nich działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, która przyczynia się do powstawania zmian klimatycznych.

Projekt składa się z dwóch głównych rodzajów działań. – Pierwsze to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – instalacja modułów fotowoltaicznych, czyli ogniw słonecznych produkujących energię elektryczną bezpośrednio ze słońca, na dachu szkoły, aby za ich pomocą pokryć 20% zapotrzebowania szkoły na energię elektryczną – tłumaczą Łukasz i Marcin. Pomysłodawcy doprowadzili dotychczas do zamontowania na dachu gimnazjum 6 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,38 kWp, które pokrywają 8% potrzeb szkoły na energię elektryczną. – Istotnym elementem akcji jest także tablica informacyjna znajdująca się nad wejściem do budynku szkoły, która wyświetla parametry naszej elektrowni słonecznej, m.in. informuje o energii wyprodukowanej od momentu zainstalowania systemu – podsumowują autorzy projektu.

Druga aktywność w ramach projektu „Szkoła ZEROemisyjna” obejmuje obsadzanie powierzchni leśnej, która kompensuje pośrednią emisję gazów cieplarnianych szkoły, będącą konsekwencją zużywania prądu z sieci elektroenergetycznej. W trakcie realizacji projektu  udało się już zorganizować trzy akcje sadzenia lasu – uczniowie posadzili łącznie ponad 1500 drzewek.

Dotychczas na realizację pomysłu Łukasz i Marcin Kordasowie uzyskali ponad 33 tysiące złotych od różnych sponsorów (nie licząc wkładu sponsora instalacji elektrowni słonecznej), w tym 20 tysięcy w ramach dwóch edycji konkursu ekologicznego „Henkel – zielone granty”.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj