14 maja 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna realizację cyklu szkoleń z zakresu sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko dla osób reprezentujących beneficjentów tzw. indywidualnych projektów kluczowych oraz pracowników Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szkolenia będą tematycznie dostosowane do potrzeb danej grupy odbiorców. Przeszkolonych zostanie w sumie 600 osób. Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna, zgodnie z szerszym projektem pod nazwą "Wsparcie przygotowania i realizacji projektów kluczowych w ramach inicjatywy project pipeline".

Wykonawcą szkoleń jest firma Ekologus Sp. z o. o. z Bielska-Białej. Szczegółowe informacje na temat szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej wykonawcy:
http://ekologus.pl/dmdocuments/ropsmain.html

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj