Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje 30 maja szkolenie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Priorytetu I PO IiŚ – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Podczas szkolenia przybliżone zostaną przede wszystkim doświadczenia wynikające z wcześniej przeprowadzonych konkursów, w tym najczęściej popełniane błędy oraz będą zaprezentowane główne aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w blokach tematycznych, dotyczących aspektów:
– finansowo-ekonomicznych,
– ekologicznych (w tym procedur OOŚ),
– rzeczowych,
– formalnych-prawnych w zakresie zamówień publicznych.

NFOŚiGW jednocześnie przypomina, że termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach VII rundy konkursowej upływa w dniu 18 czerwca 2012 r. o godz. 15.00.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj