W poniedziałek 7 września br. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoły dla Ekorozwoju 2009.

Jej celem jest podsumowanie Ogólnopolskiego Programu Szkoły Dla Ekorozwoju w roku 2008/2009.

Podczas spotkania zostaną nagrodzeni najaktywniejsi uczestnicy programu. Planowane jest wręczenie  certyfikatów: krajowych – Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i międzynarodowych – Zielonych Flag, w ramach Programu Eco – Schools. Wyróżnienia otrzymają także szkoły, które w roku szkolnym 2009/2009 realizowały projekty o inicjatywach proekologicznych, służących budowaniu roli szkoły jako ośrodka promującego wśród lokalnej społeczności modelowe rozwiązania i zachęcającego do podejmowania podobnych działań na rzecz najbliższego otoczenia dzięki wsparciu finansowemu

Organizator konferencji – Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – przewiduje, że w spotkaniu weźmie udział około 100 osób. Będą to głównie liderzy działań lokalnych ze szkół, regionalni partnerzy Programu, przedstawiciele krajowych instytucji oświatowych, członkowie Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju i krajowych instytucji partnerskich (m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i NFOŚiGW).

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj