Konferencja połączona z wręczeniem certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej rozpocznie się dzisiaj o godz. 11.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a w Sali 102 B. Spotkanie organizowane jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska. Celem konferencji jest podsumowanie ogólnopolskiego Programu Szkoły dla Ekorozwoju, w który w ciągu ostatnich 6 lat zaangażowało się na różnych etapach jego realizacji kilkaset szkół z całej Polski. Około 400 szkół otrzymało w ramach programu wsparcie finansowe na rozpoczęcie działań mających na celu zwiększenie aktywności lokalnej poprzez podejmowanie inicjatyw proekologicznych takich, jak wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, wymianę żarówek na energooszczędne, sadzenie drzew i krzewów. W działania te włączana była młodzież, rodzice, samorządy lokalne, firmy oraz inne lokalne instytucje. Podczas konferencji zostaną uhonorowani najaktywniejsi uczestnicy programu, którzy stali się liderami lokalnymi w swoich regionach a szkoły, Lokalnymi Centrami Aktywności Ekologicznej aktywizującymi i inspirującymi mieszkańców do podejmowania działań wpływających na poprawę jakości życia. Planowane jest rozdanie 5 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, jednego wyróżnienia międzynarodowego – Zielona Flaga, w ramach Programu Eco – Schools, które przyznane zostały przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju w dniu 21 maja 2007. Kapituła nadała:
– Certyfikat Zielonej Flagi w ramach międzynarodowego programu Eco – Schools – Szkole Podstawowej nr 4 im Św. Rafała Kalinowskiego w Zawoi Przysłop
– oraz 5 certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej:
Szkole Podstawowej w Woźnikach
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Rodakach
Szkole Podstawowej nr 1 w Krynicy Zdroju
Publicznej Szkole Podstawowej w Czajowicach
Szkole Podstawowej w Miszkowicach
Źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj