Burmistrz Szprotawy zerwał umowę z wykonawcą kanalizacji. Gmina ogłosi nowy przetarg i będzie starać się o wydłużenie terminu realizacji inwestycji. Wszystko po to, aby nie stracić przyznanej dotacji.

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha wypowiedział umowę z Wykonawcą Kontraktu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szprotawa”, którym jest konsorcjum dwóch firm: Zakład Ogólnobudowlany „ZBOIS” Sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum) i Ecoservice Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. z Zielonej Góry (partner konsorcjum).

Główne powody wypowiedzenia umowy to opóźnienia postępu robót związanych z realizacją kontraktu na wszystkich jego odcinkach (zarówno budowlanych jak i projektowych), brak realizacji programu naprawczego przedłożonego przez wykonawcę, a jednocześnie negatywna ocena inżyniera kontraktu dotycząca zaangażowania wykonawcy w realizację robót.

Dotychczasowy stan zaawansowania rzeczowego robót związanych z przebudową oczyszczalni ścieków w Wiechlicach kształtuje się na poziomie 19%, rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Szprotawie – 23%, zaś w zakresie projektowania sieci kanalizacji sanitarnej – 2%.

Gmina dokona rozliczenia rzeczowo-finansowego z dotychczasowym wykonawcą i przygotuje nową dokumentację przetargową, aby móc wyłonić nowego lub nowych wykonawców robót budowlanych. "Niezależnie od powyższego czynione będą starania w kierunku wydłużenia terminów rzeczowej i finansowej realizacji tego projektu zawartych w umowie o dofinansowanie" – przekonują urzednicy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj