31 października odbyło się podsumowanie programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pn. „Szukaj zysku w odzysku”. Jego szóstą edycję zorganizował Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Centrum Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta.

Do konkursu zgłosiło się dwadzieścia placówek oświatowych. Komisja Konkursowa dokonała oceny 17 sprawozdań, które wpłynęły zgodnie z ustalonym w regulaminie terminem.

– Program skierowany jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski i służy głównie kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu u dzieci i młodzieży, a poprzez nie ma wpływać również na ich dorosłe otoczenie, zwłaszcza rodziców – przypomniał Jan Bernard Malinowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i przewodniczący komisji konkursowej.

Członkowie komisji konkursowej po sprawdzeniu wszystkich sprawozdań przyznali każdej placówce oświatowej punkty od 1 do 5. W kategorii przedszkoli najwięcej punktów uzyskało Przedszkole Publiczne nr 21 wyprzedzając PP nr 7 i PP nr 11. W kategorii szkół publicznych i gimnazjów zdecydowanie zwyciężyła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, drugie miejsce zajęła PSP nr 8, a trzecie PSP nr 10.

Nagrody o wartości 17,5 tysiąca złotych (m.in. kamery i aparaty cyfrowe, telewizory, laptopy wraz z urządzeniami wielofunkcyjnymi) zakupione ze środków Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazano 5 listopada podczas spotkania, w trakcie którego dokonano podsumowania programu. – Zebrano 34 332 kg surowców wtórnych, w tym 32 646 kg makulatury, 1000 kg tworzyw sztucznych, 502 kg aluminium i 183 kg zużytych baterii.

źródło: um.ostrowiec.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj