Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Kobierniki poszukuje partnera do realizacji przedsięwzięcia związanego z budową instalacji do przekształcania odpadów komunalnych.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach Sp. z o.o. podjął decyzję o wszczęciu postępowania mającego na celu dokonanie wyboru podmiotu do realizacji przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym, polegającego na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu, wieloletniej eksploatacji i zarządzaniu inwestycją pn. „Termiczne Przekształcanie Odpadów Komunalnych lub inna instalacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego”.

Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane i opis wymagań można znaleźć tutaj.

źródło: plock.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj