Specjaliści z Gdańska, poszukując najlepszych sposobów utylizacji odpadów, odwiedzili sztokholmską elektrociepłownię w Högdalen – wzorcową inwestycję, która wykorzystuje odpady komunalne i przemysłowe do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Wśród gości znalazł się między innymi prezes należącego do miasta Gdańsk Zakładu Utylizacyjnego, Wojciech Głuszczak, a także naukowcy doradzający magistratowi. Stolica Pomorza rozważa stworzenie na swoim terenie podobnego zakładu. Należąca do koncernu Fortum elektrociepłownia Högdalen wykorzystuje w 100% odpady komunalne aglomeracji sztokholmskiej, dostarczając ciepło do ok. 100 000  odbiorców indywidualnych i biznesowych.

Polscy specjaliści od dłuższego czasu interesują się zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Wiąże się to przede wszystkim z wymaganiami Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi kraje członkowskie będą musiały w bardziej efektywny niż dotąd sposób utylizować śmieci. Wzorcowe rozwiązania w tej dziedzinie wprowadziły już kraje skandynawskie.

W Danii czy Szwecji znaczną część energii cieplnej produkuje się bowiem w elektrociepłowniach opalanych odpadami komunalnymi. Tamtejsze rozwiązania mogą stać się więc przykładem dla polskich samorządów, które wkrótce będą musiały rozwiązać na swoich terenach problem utylizacji.

Polskie samorządy, podążając śladem północnych sąsiadów, również zamierzają  wykorzystać odpady do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Aby zapoznać się z najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami na tym polu, zajmujący się utylizacją eksperci z Pomorza złożyli wizytę w sierpniu w Högdalen – jednej z najnowocześniejszych na świecie elektrociepłowni, która należy do nordyckiego koncernu energetycznego Fortum.

Goście rozpoczęli zwiedzanie instalacji od wizyty w zakładzie przetwarzającym odpady przemysłowe na paliwo dla kotła fluidalnego i zapoznali się z procesem przygotowywania surowca, jak również jego obróbką. Prezentacja stała się okazją do poznania szczegółów technologicznych procesu, a także charakterystyki produktu finalnego. Śledząc procesy związane z produkcją ciepła i energii elektrycznej, gdańscy specjaliści mieli okazję dowiedzieć się m. in. jakich rodzajów kotłów, turbin i generatorów używa się w Högdalen, jak w nowoczesny sposób bada się morfologię odpadów, mierzy kaloryczność paliwa, a także jak się je przechowuje i przygotowuje oraz jak wygląda proces oczyszczania gazów spalinowych.

Podczas dalszego zwiedzania eksperci z koncernu Fortum przedstawili gościom z  Gdańska system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sposób współpracy z władzami Sztokholmu.

”Wizyta była bardzo interesująca ze względu na ważną, czekającą nas w 2010 roku, decyzję wyboru technologii spalania w spalarni odpadów komunalnych dla metropolii trójmiejskiej, a w praktyce także dla znacznej części województwa pomorskiego. Istotna jest również kwestia optymalnego przygotowania paliwa odpowiednio do wybranej technologii spalania.” – powiedział Wojciech Głuszczak, prezes gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego.

Polska delegacja rozważa wprowadzenie funkcjonujących w Högdalen rozwiązań do elektrociepłowni, która miałaby powstać w Gdańsku. Szwedzka instalacja jest jednym z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkujących ciepło i energię elektryczną opalanych odpadami komunalnymi i przemysłowymi. To m.in. dzięki niej Fortum zaspokaja 75% zapotrzebowania stolicy Szwecji na energię cieplną. Zakłady typu waste–to-energy są jednym z ważniejszych elementów systemu ciepłowniczego. Zapewniają także sprawne funkcjonowanie i zarządzanie lokalną gospodarką odpadami.

„Chcielibyśmy mieć obiekt, wprawdzie mniejszy, ale podobnej klasy i na podobnym poziomie technicznym jak Högdalenverket. Liczymy na dalszą dobrą współpracę z Fortum a także na to, że będziemy mogli zorganizować dla przedstawicieli naszych władz i społeczeństwa kolejny wyjazd studyjny do tego wzorcowego zakład, w celu przekonania ewentualnych niedowiarków, że technologia spalania odpadów komunalnych u nas – analogicznie jak w Sztokholmie – może być czysta, bezpieczna dla miasta i przyjazna dla środowiska.” – dodał Wojciech Głuszczak.

Aktualnie w Gdańsku przebiega proces dostosowawczy funkcjonującego zakładu i istniejących kwater składowiska do nowych standardów, a także budowa sortowni i kompostowni. Wszystko po to, by spełnić normy Unii Europejskiej. Kolejnym etapem będzie budowa zakładu termicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Już w przyszłym roku ma zapaść decyzja dotycząca m.in. wyboru technologii spalania. Aby wypełnić wymagania unijne w zakresie zmniejszania ilości odpadów składowanych na wysypiskach, w naszym kraju musi powstać szereg tego typu obiektów. Nic zatem dziwnego, że najlepsze stosowane na świecie rozwiązania są przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli samorządów zamierzających inwestować w budowę zakładów typu waste-to-energy. Fortum, dzięki olbrzymiemu doświadczeniu w tym zakresie, może być doskonałym przykładem do naśladowania. 


 

Czytaj więcej

Skomentuj