9 listopada br. w Olsztynie odbędzie się seminarium pt. „Szwedzko-polskie doświadczenia w gospodarce odpadami”, organizowane przez Wydziały Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Spotkanie ma na celu przedstawienie szwedzkich i polskich doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami, zwłaszcza w aspekcie realizacji polskich zobowiązań w zakresie zmniejszenia masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Seminarium powinno być platformą wymiany doświadczeń i dyskusji nad kształtem gospodarki odpadami w kraju oraz w regionie Warmii i Mazur. Wezmą w nim udział szwedzcy i polscy eksperci o wieloletnim doświadczeniu praktycznym, organizacyjnym oraz biznesowym w zakresie gospodarki odpadami. Należą do nich m.in. Gunnar Haglund, który wygłosi referat pt. „Ekologicznie efektywna gospodarka w Szwecji”, Leszek Zadura (referat pt. „Praktyczne przykłady ze Szwecji wykorzystania frakcji organicznej odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji biogazu oraz jego przeróbka do formy paliwa do napędzania silników spalinowych”), Józef Neterowicz („Jak najprościej wprowadzić szwedzki system spalania mokrej biomasy i niesortowanych odpadów komunalnych do systemów energetycznych w Polsce”), Ryszard Szymański („System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”) oraz Andrzej Ryński („System gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”).

Spotkanie odbędzie się w w Sali im. Prof. Tomaszewskiego (ul. Oczapowskiego 6).
Szczegółowych informacji nt. seminarium udzielają dr Andrzej Klasa (aklasa@uwm.edu.pl) i dr inż. Andrzej Białowiec (andrzej.bialowiec@uwm.edu.pl).


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj