Tadeusz Nowicki, prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych został powołany na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC).

Tadeusz Nowicki został powołany na wniosek nowego prezesa EuPC – stanowisko to objął Benoit Hennaut (CEO Polyvia). W radzie tej organizacji zasiadają także jej skarbnik, którym jest CEO Plastic Omnium Europe – Claude Clément oraz dwunastu innych członków. Dr Tadeusz Nowicki to założyciel i współwłaściciel Grupy ERGIS oraz prezes należącego do Konfederacji Lewiatan Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Chcemy, by tworzywa sztuczne były doceniane

Utworzone w 1989 r., mające swoją siedzibę w Brukseli, EuPC jest europejskim stowarzyszeniem przetwórców tworzyw sztucznych na poziomie Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest przyczynianie się do stworzenia racjonalnych warunków stosowania tworzyw sztucznych w Europie. EuPC reprezentuje 28 narodowych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych oraz 50 tys. firm wytwarzających ponad 50 mln ton produktów, tworząc silny głos europejskiego przemysłu przetwórców tworzyw sztucznych.

– Czuję się zaszczycony powołaniem na stanowisko wiceprezesa EuPC. Zasiadając w tak znamienitym gronie będę miał równocześnie większy wpływ na podejmowane przez EuPC decyzje. Zwłaszcza teraz, kiedy całą branżę czeka wiele wyzwań w związku ze zmianami legislacyjnymi i niezwykle dynamiczym otoczeniem rynkowym. Jestem pełen nadziei, że w ramach EuPC doprowadzimy do sytuacji, w której w Europie znów będą doceniane zalety tworzyw sztucznych, przyczyniających się do ochrony naszego środowiska – powiedział Tadeusz Nowicki.

Czytaj więcej

Skomentuj