Reklama

AD1A ECOMONDO [19.09-15.10.23]

Tag: dzika zieleń

Łącznie artykułów: 2.

Użyteczne nieużytki

Użyteczne nieużytki

Z gospodarką nieruchomościami ściśle związana jest gospodarka gruntami, będącymi zarówno rodzajem nieruchomości, jak i rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim częściami składowymi gruntu są nie tylko budynki, ich części i inne urządzenia trwałe, ale także rośliny. Ze względu na sposób użytkowania lub zagospodarowania w ewidencji gruntów i budynków wyróżnia się różne użytki gruntowe, a wśród nich także nieużytki.

Park Akcji

Park Akcji "Burza", czyli drugie życie ruin Warszawy

24.06.2021
0

Trwa przetarg na realizację Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego (oficjalna nazwa tej przestrzeni parkowej to Park Akcji „Burza”) – jak zapowiada Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wkrótce zostanie wybrany wykonawca prac. Przestrzeń wokół Kopca, usypanego po wojnie z gruzów stolicy, zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką i rangą tego miejsca.

css.php
Copyright © 2023